دانلود برچسب: اس کیو ال

با این برنامه می توانید به هر سرور SQL وصل شوید و بعد از اتصال، لیست جداول و View های SQL به شما نشاه داده…
- انتشار : ۰۴ فروردین ۱۳۹۷ - دیدگاه : ۳
ادامه مطلب ...

ابتدا بحث قانون جامعیت ارتباط بین دو جدول را آموزش میبینیم. در پایان هم با ایجاد و مدیریت Login، قادر خواهیم بود که دسترسی محدود…
- انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت ادامه موضوع ساخت SP را مطرح می کنیم و دو پروسیجر کاربردی مخصوص آرشیو کردن اطلاعات stva ih و تهیه نسخه پشتیبان…
- انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت ابتدا موضوع ساخت توابع در Sql Server را بررسی می کنیم. سپس وارد موضوع ساخت Stored Procedure در برنامه نویسی SQL Server…
- انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت ابتدا ادامه موضوع SubQuery ها را بررسی می کنیم. سپس و در ادامه ابتدا با دستور IF ELSE و بعد از آن…
- انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

ابتدا با موضوع متغیر ها در SQL Server آشنا می شویم. سپس با توابع متنی و تاریخی آشنا می شویم و در ادامه با موضوع…
- انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

ابتدا با موضوع طراحی View در SQL Server آشنا می شوید و ساخت View با استفاده از Script و Query Builder و در ادامه با…
- انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت با موضوع طراحی ساختار درختی و چارت سازمانی در یک جدول آشنا شده و با تعریف ارتباط درونی در یک جدول، می…
- انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت نگاه ما به موضوع ارتباط بین موجودیت ها عمیق تر شده و با مفهوم ارتباط چند به چند و نحوه پیاده سازی…
- انتشار : ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

ابتدا مفهوم ارتباط یک به چند و در ادامه دستور JOIN مطرح می شود و انواع ارتباط Inner join, Left join, Right join, Full join…
- انتشار : ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت و در ادامه موضوع دستور های SQL , با موضوع ویرایش اطلاعات جدول به کمک UPDATE آشنا می شویم و نحوه ویرایش…
- انتشار : ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این قسمت با موضوع ذخیره اطلاعات در جدول به کمک INSERT INTO آشنا می شویم و حذف اطلاعات به کمک دستورهای DELETE و TRUNCATE…
- انتشار : ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...