دانلود برچسب: اکسل پیشرفته

ماکروی رسم چارت سازمانی در اکسل برای رسم نمودار سازمانی تا هر سطح، با قدرت بسیار بالا و بسیار کاربردی، اطلاعات را در صفحه اکسل…
- انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۵ - دیدگاه : ۹
ادامه مطلب ...

معرفی ابزار قدرتمند PivotTable در اکسل، معرفی بخش های مختلف Pivot، جعبه ابزار Pivot، تنظیمات Pivot، استفاده از Pivot Table در جهت ساخت گزارش های…
- انتشار : ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۱۹
ادامه مطلب ...

ادامه موضوع رسم نمودار در اکسل، انواع نمودار در اکسل و کاربرد هر کدام، آشنایی با نمودارهای Combo, Bar, Line, Column, Pie, Scatter, Doughnutو جزئیات…
- انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

رسم نمودار در اکسل، تکنیک های رسم نمودار، بخش های مختلف نمودار، درج و حذف المان های نمودار، استفاده از فرمت های از پیش طراحی…
- انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

آشنایی کامل با مجموعه ای از ابزارهای اکسل مطرح شده که با قابلیت پیمایش و گزارش سازی شامل: گروهبندی دستی و خودکار (Grouping and Outlining)،…
- انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۲
ادامه مطلب ...

معرفی کامل موضوع تنظیمات چاپ در اکسل، تنظیم محدوده چاپ، هدر و فوتر های خاص، شماره صفحه، سطر و ستون های تکرار شونده، نماهای مخصوص…
- انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

انواع حفاظت و رمزگذاری شامل رمز گذاری بر روی فایل، حفاظت از ساختار Workbook، حفاظت از Worksheet، مخفی کردن فرمول ها، غیر قابل انتخاب کردن…
- انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

آشنایی با ابزارهای اکسل نحوه استفاده برای مدیریت اطلاعات، ابزار Flash Fill، ابزار Remove Duplicates و حذف اطلاعات اضافی، ابزار Text to columns در اکسل
- انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۲
ادامه مطلب ...

آشنایی با ابزارهای اکسل، مرتب کردن لیست های اطلاعات، فیلتر خودکار یا Auto Filter، ابزار فیلتر پیشرفته یا Advanced Filter ، تکنیک های حرفه ای…
- انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

آشنایی با ابزارهای اکسل، استفاده از ابزار Data Validation در جهت تعریف محدودیت برای اطلاعات وارد شده به خانه های اکسل، جلوگیری از ورود اطلاعات…
- انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

استفاده از ابزار فرمت شرطی یا Conditional Formatting و کاربرد آن در جهت تولید گزارش های متنوع، کاربرد این ابزار در جهت تولید داشبورد های…
- انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۱
ادامه مطلب ...

نگاهی به توابع Lookup & Reference اکسل، آشنایی با عملکرد دوتابع مهم Match و Index و استفاده از آن در موضوع انجام جستجو در لیست…
- انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - دیدگاه : ۶
ادامه مطلب ...