دانلود برچسب: کاردکس کالا

ابتدا پیرامون LIFO صحبت می کنیم. سپس نحوه محاسبه بهای تمام شده فروش یک دوره مشخص را شرح خواهیم داد. در نهایت بهای تمام شده…
- انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این ویدیو، ابتدا منطق محاسبه FIFO را برای این مساله تک کالایی شرح می دهیم. سپس با استفاده از آرایه ها کل محاسبات را…
- انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این ویدیو با مثال هایی فرمول های برداری تشریح می شوند. خواهیم گفت که چگونه با استفاده از آرایه ها از یک سری داده…
- انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

در این ویدیو، ابتدا منطق محاسبه FIFO را برای این مساله تک کالایی شرح می دهیم. سپس با استفاده از آرایه ها کل محاسبات را…
- انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

FIFO یکی از روش های حسابداری انبار، کنترل موجودی و محاسبه بهای تمام شده است، در این روش فرض براین است که کالای خریداری شده…
- انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...