برچسب: محاسبات برداری

ثابت های برداری بردارهای اکسل الزاما دامنه های انتخاب شده نمیباشند بلکه بردار را می‏توانید مستقیما در فرمول وارد کنید یا آن را به صورت…
- انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...

فرمولهای برداری یکی از ویژگی های قدرتمند اکسل است و استفاده از فرمولهای برداری باعث می‏شود که توانایی شما در انجام محاسبات پیچیده, افزایش یابد.…
- انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - دیدگاه : ۰
ادامه مطلب ...